Услуги

Печати

ВАРДАР ЛИФТОВИ со своето долгогодишно опстојување на домашниот пазар како долгогодишното искуство може да ви помогне да ги решите проблемите на вашите стари лифтови да бидат во безпрекорна функција, како и монтирање на нови лифтови доколку имате потреба од тоа.
Ние имаме ремотирано повеќе лифтовски постројки како и машинскиот дел така и во уредување на кабини, па така старите лифтови наместо да бидат заменети со нови (кои чинат многу повеќе) се преродени во нови и модерни, а некои пак си го задржале стариот изглед само со нови материјали.
Во нашиот сервис имаме сервисери кои се оспособени да сервисираат секакви видови на лифтовски постројки па затоа на повиците за поправки на лифтовите кои имаат склучено договор со нашата фирма одговараме во најкус можен рок.